Dịch vụ kế toán trọn gói

Mỗi khách hàng của chúng tôi sẽ được chỉ định một nhân viên kế toán, và có thể điều khiển để giám sát các hoạt động về kế toán của mình. Kế toán của khách hàng được thực hiện trên phần mềm Nano Accouting đảm bảo sổ sách luôn rõ ràng , sẵn sàng .Một báo cáo được ban hành mỗi tuần và mỗi tháng hoặc theo yêu cầu doanh nhiệp để thực hiện các khoản vay tài chính khi cần.

Các mẫu báo cáo hàng tháng:

o       Sổ quỷ tiền mặt.

o       Sổ tiền vay và tiền gởi ngân hàng.

o       Bảng kết quản HDSX Kinh Doanh

o       Bảng cân đối kế toán

o       Bảng cân đới phát sinh

o       Báo cáo tồn kho

o       Báo cáo công nợ theo khách hàng

   Theo yêu cầu:

o       Báo cáo phân tích theo khoản mục chi phí

o       Báo cáo phân tích kinh doanh theo tháng – quý – Năm

o       Theo dõi chi phí cho các công trình, vụ việc phát sinh

 Cùng với phần mềm kế toán Nano Accouting, khách hàng của chúng tôi được cung cấp 1 Accout (tài khoản) để có thể đăng nhập (login) vào xem dữ liệu báo cáo của công ty mình mọi lúc – mọi nơi thông qua mạng Internet.

 Tất cả nhân viên kế toán Nam Trung đều tuân theo quy định OSI (Controlship Services) . Chúng tôi là một kế toán hàng ngày và dịch vụ kế toán làm việc trong thời gian thực. Bạn sẽ được giao tiếp với các nhân viên kế toán phụ trách của mình hàng ngày qua Yahoo Messenger, email, Fax hoặc điện thoại.

 Bảng giá: phí dịch vụ cho 1 tháng

Loại hình doanh nghiệp

Báo cáo thuế  và Sổ sách kế toán

- Ngành thương mại
- Dịch vụ
- Nhà hàng, khách sạn

Từ 1.000.000 đến 2.000.000 VNĐ

-Gia công , xuất nhập khẩu, may mặc

 Xây dựng
- Sản xuất

Từ 1.500.000 đến 2.500.000 VNĐ