HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Sản phẩm
Nano_Accountingjpg.jpg

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương Nano HRM

Phần mềm Nano HRM bao gồm có các chức năng sau:

1.      Quản lý hệ thống

2.      Quản lý nhân sự

3.      Quản lý BHYT, BHXH

4.      Chấm công , tính lương

NaNo HRM có giao diện và báo cáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo hệ thống phông chữ theo UNICODE.

ü  Cơ sở dữ liệu: SQL Server

ü  Ngôn ngữ lập trình: VB .NET , Net. FrameWork 2.0

ü  Công cụ lập báo cáo: Crystal Report 10.0

ü  Kiến trúc lập trình: Khách /chủ

ü  Phông chữ đáp ứng theo bộ mã  Unicode - Bộ mã tiếng Việt tiêu chuẩn  

ü  Giao diện chương trình và các báo cáo: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Sản phẩm khác