HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Sản phẩm
ABOUTNAMTRUNGnew.jpg

Phần mềm Nano Financial

Nano Financial là phần mềm quản trị tài chính kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn.

Các phân hệ nghiệp vụ:

 1. Quản trị hệ thống
 2. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 5. Kế toán hàng tồn kho
 6. Kế toán quản trị phí
 7. Kế toán giá thành sản phẩm
 8. Kế toán giá thành công trình, vụ việc
 9. Kế toán quản trị theo các trường người sử dụng tự định nghĩa
 10. Kế toán TSCĐ
 11. Kế toán CCLĐ
 12. Kế toán chủ đầu tư
 13. Báo cáo thuế
 14. Báo cáo tài chính

Phân hệ báo cáo qua mạng SRI : tham khảo tại:  www.namtrung.myvnc.com/report  (User: admin Pass: admin)

Công nghệ

 • Cơ sở dữ liệu: SQL Server
 • Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
 • Công cụ thiết kế báo cáo: Crystal Report

Click  vào đây  để Download (tải) phần giới thiệu chi tiết về phần mềm Nano Financial

Sản phẩm khác