Giới thiệu

 Thành lập từ tháng 9-2006, Nam Trung là công ty trường tồn, phát triển bền vững, là nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ tế toán chuyên nghiệp trên nền tảng luôn luôn cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.  

  Ngành nghề:  
 -      Phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm kế toán và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT

 -      Cung cấp dịch vụ kế toán, cho thuê kế toán trưởng, đặc biệt cung cấp phần mềm dùng cho những người làm dịch vụ kế toán.  

  Sứ mệnh:         

    -     Cung cấp sản phẩm và dịch vụ về kế toán cho các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, với cam kết bảo mật - chuyên sâu - hoàn thiện. Tạo môi trường năng động, chuyên nghiệp cho các nhân viên với mức thu nhập theo đúng năng lực của mình.

Sản phẩm & Dịch vụ :

- Phần mềm kế toán Nano Accounting

- Phần mềm kế toán Nano Financial

- Dịch vụ kế toán trọn gói

- Cho thuê kế toán trưởng


Nam Trung Là thành viên của
hội kế toán TP.Hồ Chí Minh &  Hội doanh nghiệp trẻ TP.Hồ Chí Minh

  Nhân sự:

Ông : Đỗ Hoàng Nghĩa – thạc sỹ kinh tế 

Giảng viên đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Có hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng tại các công ty như: HTX Tân Bình, Sao Com corp, Mai Hoa inc ..

Bà : Hoàng Thị Kim Phương – Cử nhân kinh tế khoa tài chính – kế toán (K19)

Chức vụ: kế toán trưởng

Bà Phương có hơn 10 năm kinh nghiệp làm kế toán trưởng cho các công ty như: Kellymore, Thái Sơn….

Ông : Lê Hữu Anh – cử nhân kinh tế khoa toán – tin (K 25)

Chức vụ : Giám đốc kỹ thuật

Ông Anh đã có hơn 8 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực vư vấn và triễn khai các ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý, có khả năng khảo sát nhu cầu, lập trình và chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu khách hàng, một số công ty : Fimex, Phương Nam, Bia Sài Gòn…

Tư vấn nghiệp vụ kế toán – thuế

Ông : Đỗ Đăng Tăng – Phó phòng tuyên truyền và hỗ trợ cục thuế TP.Hồ Chí Minh

Ông Đỗ Đăng Tăng và ông Lê Hữu Anh trong 1 lần tổ chức hội thảo về Thuế TNDN

 

Phần mềm và dịch vụ kế toán Nam Trung